Сертификационен център

Сертификационният център на Pearson Vue в ТУ-София е спонсориран от БАРЗИКТ във връзка с договор за съвместна дейност между БАРЗИКТ и МТФ. Центърът е на разположение на всички факултети и студенти на ТУ-София, като целта е да се предложи максимално удобство при полагане на специализирани сертификационни тестове.

За центъра
PCs Tile

Удобства

Обстановка, отговаряща на изискванията на Pearson Vue.

Cisco Tile

Cisco

Всички сертификационни изпити на Cisco Systems.

Microsoft Tile

Microsoft

Сертификационни изпити на Microsoft.

PV Tile

Pearson

Авторизиран тестов център на Pearson Vue.

Pagekit

Качество

Високо качество на провеждане на сертификационните тестове съгласно изискванията на Pearson Vue.

научете още

UIkit

Лесно записване

Максимално олекотена процедура за регистриране за сертификационен изпит.

научете още

Warp

Pearson Vue

Pearson Vue са водеща световна организация за провеждане на сертификационни тестове.

научете още